Yhteystiedot

Helenan Verhoilupaja
Ampujantie 7
12700 Loppi

p.050-3559503
Helena Pöhö
helenanverhoilupaja@
elisanet.fi

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Helenan Verhoilupaja

Yhteystiedot:
 Ampujantie 7
 12700 Loppi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Helenan Verhoilupaja / Helena Pöhö
Ampujantie 7
12700 Loppi
0503559503
helenanverhoilupaja@elisanet.fi


2. Rekisteröidyt

- Asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

- Asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai markkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisteripitäjän viestiminen ja palvelujen kautta, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

-Yhteystiedot

-nimi

·        -osoite

·        -sähköposti

·       - puhelinnumero

 Asiakastiedot

·        -Tiedot ostetuista palveluista ja tuotteista


       5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen :

Helenan Verhoilupaja, Helena Pöhö

Ampujantie 7, 12700 Loppi

0503559503

helenanverhoilupaja@elisanet.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

·        Asiakkaalta itseltään

·        Asiakastietoja voidaan täydentää julkisista rekistereistä

      7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Helenan Verhoilupajan ulkopuolelle. 

8. Käsittelyn kesto

·        Henkilö-ja asiakastietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

·        Henkilö- ja asiakastietoja säilytetään 5 vuotta mahdollisten tuotekyselyjen vuoksi ( kangas- ja materiaalitiedot yms), kirjanpitoaineisto säilytetään 10 vuotta.

       9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilö- ja asiakastietoja käsittelee yrityksessä rekisterinpitäjä.

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin tallennetut tiedot säilytetään salattuina.
Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä

 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.